Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 26.05.2016 15:39 SELČ


Základní údaje
Kód: BMOCA
Identifikace ISKO: 2067
Lokalita: Sivice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Cemtech
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
Tel.: 544 122 317
Fax:.:
E-mail: jan.drapac@cmcem.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 PM1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 PM10 [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ne Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1h 01.01.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Cemtech
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
Tel.: 544 122 387
Fax:.:
E-mail: jan.drapac@cmcem.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Cemtech
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
Tel.: 544 122 317
Fax:.:
E-mail: jan.drapac@cmcem.cz