OXY - o-xylen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: OXY - o-xylen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ALIBV
Detail
163910
ČHMÚ
(1561)
Pha4-Libuš
Měření VOC
GC-VOC
Xm 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,7 0,2 0,2 0,2 ~ 87
mc 9 8 8 8 6 6 9 8 9 8 8 0 ~ ~ 30