Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: TOREP
Identifikace ISKO: 1713
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Fen [fenantren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 A [antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 Flu [fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 Pyr [pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BaA [benzo[a]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 Chry [chrysen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BaP [benzo[a]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hana.miturova@zuova.cz