PM10 - JZNZA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: PM10 - částice PM10
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZA
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: oscilační mikrováhy (TEOM)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0
2 0
3 33,3 29,0 37,9 30,2 37,9 4
4 24,5 29,6 34,2 34,2 3
5 0
6 0
7 32,9 40,7 26,1 19,1 14,9 16,4 18,9 40,7 7
8 0
9 11,7 19,5 21,6 21,6 3
10 50,2 50,2 1
11 0
12 18,9 40,2 25,0 15,2 23,8 20,5 24,4 32,1 27,4 14,7 14,9 24,7 14,6 33,8 46,0 57,1 5,2 27,2 18,4 12,9 8,6 25,0 16,5 36,8 57,1 24