PM2,5 - jemné částice PM2,5

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Boleslawiecki
Látka: PM2,5 - jemné částice PM2,5
Jednotka: µg/m3
Roční LV: 25,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
VOSI0
Detail
919710
PIOS
(1897)
Osieczów
Měření těžkých kovů v PM10
GRV
Xm 18,9 37,5 21,1 13,8 12,1 9,2 9,8 10,3 9,3 13,4 21,2 28,7 119,8 51,0 11,4 17,0 16,49 361
mc 31 29 31 30 31 30 31 31 29 30 28 30 12.02. 72,9 12,6 2,06 1
VWRWA
Detail
953726
PIOS
(1899)
Wroclav-Wisniova
Automatizovaný měřicí program
RADIO
Xm 187,0 92,6 20,3 ~ 240
mc 24 20 20 21 22 22 21 18 19 16 18 19 04.02. 114,3 ~ ~ 6