Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: JJIZM
Identifikace ISKO: 505
Lokalita: Jihlava-Znojemská
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: labor@zujih
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna v těsné blízkosti rušné křižovatky (směr Brno a Znojmo), cca 400 m směr Z centrální kotelna na zemní plyn.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d 01.02.2005
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.02.1982 31.01.2008
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d 01.01.1984 31.01.2010
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.02.1982 31.01.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: labor@zujih.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567 574 775
Fax:.: 567574771
E-mail: jindrich.rosecky@zu.cz