Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: BBMAA
Identifikace ISKO: 1639
Lokalita: Brno-Arboretum
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
Statutární město Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Tel.: 542 173 331
Fax:.: 542 173 396
E-mail: halm.vladimir@brno.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Z důvodu neopravitelnosti analyzátorů dočasně pozastaveno měření NO-NO2-NOx (od 12/10), CO (od 04/11) a SO2 (od 12/11), v rámci výzvy OPŽP žádáno o dotaci na nákup nových analyzátorů do všech MS provozovatele SMB, předpoklad zpětného dovybavení stanice 8/2013.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 27.10.2012
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 Ne 1h 27.10.2012
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 Ne 10min 27.10.2012
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 Ne 1h 27.10.2012
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 Ne 10min 27.10.2012
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 Ne 1h 27.10.2012
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 Ne 1h 27.10.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 SITA Facility a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 542 174 406, 602712289
Fax:.: 542 174 406
E-mail: radek.jordan@sita.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
Fax:.: 541421018
E-mail: robert.skeril@chmi.cz