Celková redakce ročenky:

   L. Kolářová

I. ÚVOD

   L. Kolářová, L. Vlasáková

II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

   P. Machálek, M. Modlík

III. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY

   R. Juras, H. Škáchová, O. Vlček

IV. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

   A. Holubová-Šmejkalová, J. Horálek, I. Hůnová, L. Kolářová, B. Krejčí, M. Modlík, H. Plachá,
   J. Schovánková, R. Skeřil, J. Sládeček, V. Stráník, M. Váňa, L. Vlasáková, V. Volná

V. AGLOMERACE

   L. Černikovský, L. Kolářová, B. Krejčí, P. Machálek, M. Modlík, R. Skeřil, J. Sládeček,

   H. Škáchová, V. Volná

VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM

   R. Juras, H. Škáchová, O. Vlček

VII. OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ

   J. Schovánková

VIII. EVROPSKÝ KONTEXT

   L. Černikovský

IX. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

   I. Hůnová, P. Kurfürst, V. Stráník

X. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

   M. Beck, E. Krtková, D. Svobodová

XI. HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

   V. Novák, J. Ostatnická, R. Skeřil, J. Sládeček

XII. TVORBA MAP ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

   J. Horálek

Příloha I - Podrobná specifikace prezentovaných imisních map

   J. Horálek, J. Schovánková

Příloha II - Ovlivnění měření na stanic

   B. Krejčí, V. Novák, Š. Rychlík, K. Valentová

Příloha III - Koncentrační růžice pro aglomerace Praha, Brno a O/K/F-M

   J. Ďoubalová, B. Krejčí, R. Skeřil, J. Sládeček, H. Škáchová, O. Vlček

Překlad:

   Z. Dostálová, F. Rooks

Technická spolupráce, odborné konzultace:

   M. Beran, L. Černikovský, J. Macoun, V. Novák, P. Novotný, J. Ostatnická,
   H. Plachá, J. Sládeček, R. Srněnský, F. Šopko, A. Valeriánová, L. Vlasáková, O. Vlček


© ČHMÚ 2016