AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Canopy Budget Model – aplikace pro zpřesnění kvantifikace atmosférické depozice dusíku
  2. Fenologická a aerobiologická analýza vlivu meteorologických podmínek na pylovou sezónu břízy bělokoré
  3. Bolid z 18. prosince 2018 východně od Kamčatky na družicových snímcích