AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Nová provozní konfigurace modelu ALADIN ve vysokém rozlišení
  2. Verifikace kvantitativní předpovědi srážek produkované modelem ALADIN-CZ
  3. Vlny veder ve střední Evropě – přehled současných poznatků