AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Výsledky dlouhodobého pozorování na meteorologické stanici Březník na Šumavě
  2. Rekonstrukce vývoje sněhové pokrývky na Lysé hoře v zimní sezóně 1910–1911
  3. Hydrologické sucho a významné srážkoodtokové události v období 2015–2018