AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Dlouhodobé charakteristiky konvektivních bouří z pohledu radarových dat a dat detekce blesků
  2. Zpřesnění operativních map PM10 zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu
  3. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2019 – část I.