AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na koncentrace suspendovaných částic PM10 v České republice
  2. O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: najvyššie hodnoty
  3. The effects of weather extremes on the agriculture in Northern Hungary during the Maunder Minimum