AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Vývoj koncentrací a depozice síry na Observatoři Košetice
  2. Hodnocení metod stanovení podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v období 2007–2018 v Ústeckém kraji
  3. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2019 – část II.