-    Aktuální informace o počasí na části území České republiky - oblast působnosti PRAŽSKÉ pobočky ČHMÚ.


Interaktivní mapa staniční sítě ČHMÚ   Zpět na úvodní stránku   Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Další grafy:  ČESKOBUDĚJOVICKÉ stanice  PLZEŇSKÉ stanice  ÚSTECKÉ stanice  HRADECKÉ stanice  OSTRAVSKÉ stanice  BRNĚNSKÉ stanice

Grafy zobrazují aktuální naměřená data z automatických klimatologických stanic a jsou aktualizovány po 10 minutách. Čas na ose x je udáván v SEČ.

Pozor ! Hodnoty přízemní teploty z nestíněného čidla umístěného 5 cm nad zemí mohou být ovlivněny slunečním svitem a čerstvě napadaným sněhem.

Data nejsou nijak verifikována!

Stanice Centra výzkumu v Řeži u Prahy
a stanice Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích neměří sluneční svit.


Tato stanice je provozována za přispění společnosti CTT media s.r.o. Měří pouze teplotu vzduchu ve 2 metrech.
Neměří sluneční svit.


Měří pouze teplotu vzduchu ve 2 metrech, vlhkost vzduchu a srážky.
Neměří sluneční svit.


Tato stanice je provozována Centrem výzkumu Řež s.r.o. Neměří přízemní teplotu, sluneční svit a vlhkost vzduchu.


Neměří přízemní teplotu.


Tato stanice se nachází v areálu Dendrologické zahrady a jejím vlastníkem a provozovatelem je
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Neměří sluneční svit.
Neměří sluneční svit.


Neměří sluneční svit.


  Kontaktní e-mail: adminaks(zavináč)chmi.cz