logo ČHMÚ      logo MSK

Měření znečištění ovzduší na lokalitách Třinec-Konská a Třinec-Nebory

Měření v roce 2018 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:
5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM2,5, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků a denní měření PM10.
Podrobnosti: Třinec 1, Třinec 2.


Výsledky měření


Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic v roce 2018

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2018
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2018
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích Třinec 1 a Třinec 2 není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační. K překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Třinec-Konská: 36
   Třinec-Nebory: 32

Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2018