logo ČHMÚ      logo MSK

Měření znečištění ovzduší na lokalitách Bruntál a Krnov

Měření v roce 2019 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:
5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků a denní měření PM2,5.
Podrobnosti: Bruntál, Krnov.


Výsledky měření


Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic v roce 2019

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2019
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2019
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích Bruntál a Krnov není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační. K překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Bruntál: 3
   Krnov: 3

Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2019