Výstupy numerického modelu ALADIN

K dispozici jsou předpovědi numerického modelu ALADIN pro každou hodinu předpovědní doby. Délka předpovědi pro hlavní termíny (počátky předpovědi v 00 a 12 UTC) je 54 hod, pro vedlejší (6 a 18 UTC) 24 hod.

veličina vertikální hladiny jednotka
teplota 2 m, standardní tlakové hladiny K
minimální a maximální teplota 2 m K
teplota rosného bodu 2 m K
vlhká potenciálni teplota 850 hPa K
rychlost větru 2 m, standardní tlakové hladiny m/s
směr větru 2 m, standardní tlakové hladiny úhlový stupeň
zonální (rovnoběžková) složka větru 2 m, standardní tlakové hladiny m/s
meridionální (poledníková) složka větru 2 m, standardní tlakové hladiny m/s
zonální (rovnoběžková) složka nárazů větru 2 m, standardní tlakové hladiny m/s
meridionální (poledníková) složka nárazů větru 2 m, standardní tlakové hladiny m/s
vertikální rychlost standardní tlakové hladiny Pa/s
úhrn srážek za dobu od počátku předpovědi zemský povrch kg/m^2 (mm/h)
úhrn sněhových srážek za dobu od počátku předpovědi zemský povrch kg/m^2 (mm/h)
relativní vlhkost 2 m, standardní tlakové hladiny %
celková oblačnost   %
nízká oblačnost   stupeň pokrytí (v desetinách)
geopotenciál standardní tlakové hladiny m^2/s^2
tlak přepočítaný na hladinu moře hladina moře Pa
potenciální vorticita tlakové hladiny 850 a 300 hPa 10^6 m/kg/s
tok solárního záření od počátku předpovědi zemský povrch W/m^2
tok termálního záření od počátku předpovědi zemský povrch W/m^2
tloušťka mezní vrstvy   m
index CAPE   J/kg
index MOCON   1/s

V současnosti definované standardní tlakové hladiny v modelu ALADIN:
943, 925, 850, 800, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 250, 200, 100 a 50 hPa.

Veličiny počítané v celém vertikálním rozsahu atmosféry mohou být v případě potřeby poskytovány i v z-hladinách (tedy v definovaných vertikálních výškách nad zemským povrchem)

Oblačnost u modelu ALADIN je rozdělena na nízkou, střední a vysokou. Jejich kombinací se získává celkové pokrytí oblohy.

Vzhledem ke komplexnímu charakteru matematicko-fyzikálního numerického modelu ALADIN může být dále generováno velké množství dalších veličin, které jsou součástí výpočtu předpovědi počasí. Pro jejich dostupnost kontaktujte přímo oddělení numerické předpovědi počasí.

Výše uvedené produkty jsou dostupné ve formě horizontálních polí na mapě v originální modelové (Lambertově) projekci zakódováné do formátu GRIB (čísla parametrů viz GRIB local table 2 nebo gribtab pro wgrib).

Pro další informace o komerčním využití numerických meteorologických přepovědí modelu ALADIN kontaktujte ing. Babáka.