element text
diagram popis_diagrams/popis_p10.png
properties
content complex
children paragraph
used by
element country
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:stringrequired      
documentation
Identifikator zpravy (Typ a číslo výstražné informace). Elementy situation, které se týkají tohoto textu, mají atribut awareness-class shodný s tímto identifikátorem id.
annotation
documentation
Meteorologem nebo automaticky  doplněný text, popisující danou nebezpečnou situaci

attribute text/@id
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Identifikator zpravy (Typ a číslo výstražné informace). Elementy situation, které se týkají tohoto textu, mají atribut awareness-class shodný s tímto identifikátorem id.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy