element situation
diagram popis_diagrams/popis_p9.png
properties
content complex
mixed true
children gis critical-parameters critical-parameter-text
used by
element region
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
awareness-classxs:stringrequired      
documentation
Typ a číslo výstražné informace: PVI- předpovědní výstražná informace; IVNJ- Informace o výskytu extrémního jevu
awareness-levelderived by: xs:NMTOKENrequired      
documentation
Stupeň nebezpečí v angličtině (barva nebezpečí). POZOR: pro jednotlivé výstražné systémy mají tyto barvy jiný význam.
awareness-level-codederived by: xs:NMTOKENrequired      
documentation
Supeň nebezpečí v číselné hodnotě. Hodnota '-1' znamená chybějící údaj pro daný region; hodnota '0' pak situaci bez nebezpečných jevů.
start-timexs:dateTimerequired      
documentation
Začátek platnosti v občanském čase.
end-timexs:dateTimerequired      
documentation
Konec platnosti v občanském čase.
start-day      
documentation
Začátek platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád)
end-day      
documentation
Konec platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád)
awareness-type-groupxs:stringrequired      
documentation
Slovní označení pro skupinu nebezpečných jevů. Hodnota  "none" je vyhrazena pro zelenou nebo bílou situaci.... tedy pro oblast bez nebezpečí nebo pro oblast, pro kterou chybí informace.
awareness-typexs:stringrequired      
documentation
Slovní označení pro jméno nebezpečného jevu. Hodnota  "none" je vyhrazena pro zelenou nebo bílou situaci.... tedy pro oblast bez nebezpečí nebo pro oblast, pro kterou chybí informace.
awareness-type-coderequired      
documentation
Přímo jev ve tvaru římská číslice.arabská číslice
start-elevation      
documentation
Vertikální omezení- počáteční nadmořská výška. V případě, že je daný jev předpokládá v celém vertikálním rozsahu, tak se tento atribut vynechán.
end-elevation      
documentation
Vertikální omezení- konečná nadmořská výška. V případě, že je daný jev předpokládá v celém vertikálním rozsahu, tak se tento atribut vynechán.
subregion-types  district    
documentation
Druhy horizontálního omezení oddělené čárkou. Jejich hodnoty jsou pak uvedeny v příslušném atributu. V případě více druhů se jedná o průnik oblastí.
districtsxs:string      
documentation
"Horizontální" omezení na okresy, ve kterých se daný jev předpokládá. (Staré SPZ oddělené čárkami).
catchments      
documentation
"Horizontální" omezení na povodí, ve kterých se daný jev předpokládá.
rivers      
documentation
"Horizontální" omezení na okolí řek.
stations      
documentation
"Horizontální" omezení na okolí vyjmenovaných stanic.
display-awareness-typexs:booleanoptional  true    
documentation
Pro potřeby meteoalarmu.
background-imagexs:booleanoptional  true    
documentation
Pro potřeby meteoalarmu.
background-image-urlxs:anyURIoptional      
documentation
Pro potřeby meteoalarmu.
nms-urlxs:anyURIoptional      
documentation
URL stránky popisující tuto situaci.
informations-url      
annotation
documentation
Jeden nebezpečný jev v daném kraji. Těchto jevů může být neomezený počet.  Případ kraje bez nebezpečí je tento element vynechán

attribute situation/@awareness-class
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Typ a číslo výstražné informace: PVI- předpovědní výstražná informace; IVNJ- Informace o výskytu extrémního jevu

attribute situation/@awareness-level
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
use required
facets
Kind Value annotation 
enumeration red 
enumeration orange 
enumeration yellow 
enumeration green 
enumeration white 
annotation
documentation
Stupeň nebezpečí v angličtině (barva nebezpečí). POZOR: pro jednotlivé výstražné systémy mají tyto barvy jiný význam.

attribute situation/@awareness-level-code
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
use required
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
documentation
3. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
2. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
1. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
Situace bez nebezpečných jevů.
enumeration -1 
documentation
Chybějící údaj.
annotation
documentation
Supeň nebezpečí v číselné hodnotě. Hodnota '-1' znamená chybějící údaj pro daný region; hodnota '0' pak situaci bez nebezpečných jevů.

attribute situation/@start-time
type xs:dateTime
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Začátek platnosti v občanském čase.

attribute situation/@end-time
type xs:dateTime
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Konec platnosti v občanském čase.

attribute situation/@start-day
properties
isRef 0
annotation
documentation
Začátek platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád)

attribute situation/@end-day
properties
isRef 0
annotation
documentation
Konec platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád)

attribute situation/@awareness-type-group
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Slovní označení pro skupinu nebezpečných jevů. Hodnota  "none" je vyhrazena pro zelenou nebo bílou situaci.... tedy pro oblast bez nebezpečí nebo pro oblast, pro kterou chybí informace.

attribute situation/@awareness-type
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Slovní označení pro jméno nebezpečného jevu. Hodnota  "none" je vyhrazena pro zelenou nebo bílou situaci.... tedy pro oblast bez nebezpečí nebo pro oblast, pro kterou chybí informace.

attribute situation/@awareness-type-code
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Přímo jev ve tvaru římská číslice.arabská číslice

attribute situation/@start-elevation
properties
isRef 0
annotation
documentation
Vertikální omezení- počáteční nadmořská výška. V případě, že je daný jev předpokládá v celém vertikálním rozsahu, tak se tento atribut vynechán.

attribute situation/@end-elevation
properties
isRef 0
annotation
documentation
Vertikální omezení- konečná nadmořská výška. V případě, že je daný jev předpokládá v celém vertikálním rozsahu, tak se tento atribut vynechán.

attribute situation/@subregion-types
properties
isRef 0
default district
annotation
documentation
Druhy horizontálního omezení oddělené čárkou. Jejich hodnoty jsou pak uvedeny v příslušném atributu. V případě více druhů se jedná o průnik oblastí.

attribute situation/@districts
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
"Horizontální" omezení na okresy, ve kterých se daný jev předpokládá. (Staré SPZ oddělené čárkami).

attribute situation/@catchments
properties
isRef 0
annotation
documentation
"Horizontální" omezení na povodí, ve kterých se daný jev předpokládá.

attribute situation/@rivers
properties
isRef 0
annotation
documentation
"Horizontální" omezení na okolí řek.

attribute situation/@stations
properties
isRef 0
annotation
documentation
"Horizontální" omezení na okolí vyjmenovaných stanic.

attribute situation/@display-awareness-type
type xs:boolean
properties
isRef 0
default true
use optional
annotation
documentation
Pro potřeby meteoalarmu.

attribute situation/@background-image
type xs:boolean
properties
isRef 0
default true
use optional
annotation
documentation
Pro potřeby meteoalarmu.

attribute situation/@background-image-url
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Pro potřeby meteoalarmu.

attribute situation/@nms-url
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
URL stránky popisující tuto situaci.

attribute situation/@informations-url
properties
isRef 0


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy