element report
diagram popis_diagrams/popis_p8.png
properties
content complex
children country
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
creation-timexs:dateTimerequired      
documentation
Datum a čas poslední změny ve zprávě.
creation-dayoptional      
documentation
Den v týdnu, kdy byla zpráva vydána (čeština, 1.pád)
creating-authorityxs:stringrequired      
documentation
Jméno pracoviště, které zprávu vydalo.
creating-userxs:stringoptional      
documentation
Jméno pracovníka, který zprávu vydal.
Pro vnitřní potřebu ČHMÚ může jít o jméno automatického systému, který zprávu sestavil.
creation-purposexs:stringrequired      
documentation
Důvod vydání zpravy- slovní vyjádření. Např. vyhlášení, upřesnění, resp. zrušení PVI.
creation-purpose-codexs:stringoptional      
documentation
Důvod vydání zpravy v kódu- vnitřní potřeba ČHMÚ.
annotation
documentation
Kořenový element (root) zprávy

attribute report/@creation-time
type xs:dateTime
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Datum a čas poslední změny ve zprávě.

attribute report/@creation-day
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Den v týdnu, kdy byla zpráva vydána (čeština, 1.pád)

attribute report/@creating-authority
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Jméno pracoviště, které zprávu vydalo.

attribute report/@creating-user
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Jméno pracovníka, který zprávu vydal.
Pro vnitřní potřebu ČHMÚ může jít o jméno automatického systému, který zprávu sestavil.

attribute report/@creation-purpose
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Důvod vydání zpravy- slovní vyjádření. Např. vyhlášení, upřesnění, resp. zrušení PVI.

attribute report/@creation-purpose-code
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Důvod vydání zpravy v kódu- vnitřní potřeba ČHMÚ.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy