element region
diagram popis_diagrams/popis_p7.png
properties
content complex
children gis situation
used by
element country
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
namexs:stringoptional      
documentation
Jméno kraje
codexs:stringrequired      
documentation
Kód kraje- RZ daného kraje. V případě volně nadefinované oblasti (viz. attribut name, code a type) jsou zde uvedeny RZ všech krajů do kterých oblast zasahuje oddělené čárkou.
awareness-levelxs:stringrequired      
documentation
Nejvyšší stupeň nebezpečí v angličtině (barva nebezpečí) v daném kraji resp. oblasti.
awareness-level-codederived by: xs:NMTOKENrequired      
documentation
Stupeň nebezpečí v číselné hodnotě. Hodnota '-1' znamená chybějící údaj pro daný region; hodnota '0' pak situaci bez nebezpečných jevů
start-timexs:dateTime      
documentation
Datum a čas počátku výstrahy resp. upozornění. V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
end-timexs:dateTime      
documentation
Datum a čas konce výstrahy resp. upozornění. V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
start-dayxs:string      
documentation
Začátek platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
end-dayxs:string      
documentation
Konec platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
annotation
documentation
"Rodičovský" element pro všechny nebezpečné jevy v daném kraji. Od verze 2.0 nemusí jít nutně o kraj; může to být i volně nadefinovaná oblast- viz attribut name, code a type.

attribute region/@name
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Jméno kraje

attribute region/@code
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Kód kraje- RZ daného kraje. V případě volně nadefinované oblasti (viz. attribut name, code a type) jsou zde uvedeny RZ všech krajů do kterých oblast zasahuje oddělené čárkou.

attribute region/@awareness-level
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Nejvyšší stupeň nebezpečí v angličtině (barva nebezpečí) v daném kraji resp. oblasti.

attribute region/@awareness-level-code
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
use required
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
documentation
3. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
2. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
1. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
Situace bez nebezpečných jevů.
enumeration -1 
documentation
Chybějící údaj.
annotation
documentation
Stupeň nebezpečí v číselné hodnotě. Hodnota '-1' znamená chybějící údaj pro daný region; hodnota '0' pak situaci bez nebezpečných jevů

attribute region/@start-time
type xs:dateTime
properties
isRef 0
annotation
documentation
Datum a čas počátku výstrahy resp. upozornění. V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.

attribute region/@end-time
type xs:dateTime
properties
isRef 0
annotation
documentation
Datum a čas konce výstrahy resp. upozornění. V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.

attribute region/@start-day
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Začátek platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.

attribute region/@end-day
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Konec platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že je kraj bez nebezpečí je tento atribut vynechán.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy