element critical-parameters
diagram popis_diagrams/popis_p4.png
properties
content complex
children critical-parameter
used by
element situation
annotation
documentation
Množina limutů při kterých se daná situace vyhlašuje. Pokud má více potomků "critical-parameter", tak platí alespoň jeden z nich- logická spojka NEBO.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy