element critical-parameter
diagram popis_diagrams/popis_p2.png
properties
content complex
children critical-parameter
used by
elements critical-parameter critical-parameters
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
parameter-typexs:stringoptional      
documentation
Typ parametru- veličina
parameter-unitsxs:stringoptional      
documentation
Jednotka veličiny
comparsion-operatorxs:tokenoptional      
documentation
Srovnávací operátor: hodnoty gt - je větší než hodnota, lt- je menší než hodnota, ...
parameter-valuexs:stringoptional      
documentation
Hodnota parametru
parameter-intervalxs:string      
documentation
Časový interval, během kterého musí být daný limit splněn.
parameter-area      
documentation
Plocha území v procentech, na které musí být limit splněn.
parameter-area-vert      
documentation
Nadmořská výška, pro kterou musí být daný limit splněn.
annotation
documentation
Jeden limit- veličina, jednotka, hodnota, plocha zasaženého území, popřípadě  omezení nadmořskou výškou. Pokud má dalšího potomka "critical-parameter" musí být splněny oba parametry- logická spojka A.

attribute critical-parameter/@parameter-type
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Typ parametru- veličina

attribute critical-parameter/@parameter-units
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Jednotka veličiny

attribute critical-parameter/@comparsion-operator
type xs:token
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Srovnávací operátor: hodnoty gt - je větší než hodnota, lt- je menší než hodnota, ...

attribute critical-parameter/@parameter-value
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Hodnota parametru

attribute critical-parameter/@parameter-interval
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Časový interval, během kterého musí být daný limit splněn.

attribute critical-parameter/@parameter-area
properties
isRef 0
annotation
documentation
Plocha území v procentech, na které musí být limit splněn.

attribute critical-parameter/@parameter-area-vert
properties
isRef 0
annotation
documentation
Nadmořská výška, pro kterou musí být daný limit splněn.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy