element country
diagram popis_diagrams/popis_p1.png
properties
content complex
children text region
used by
element report
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
namexs:stringrequired      
documentation
Jméno státu
codexs:stringrequired      
documentation
Kód státu; důležité pro mezinárodní výměnu.
idxs:stringrequired      
documentation
Označuje systém v rámci kterého byla daná zpráva vydaná. Př. "SIVS"., HPPS, OOČO, ...
awareness-level-codederived by: xs:NMTOKENrequired      
documentation
Nejvyšší stupeň nebezpečí v číselném označení. Jde o nejvyšší hodnotu ze všech krajů daného státu.
awareness-levelxs:stringoptional      
documentation
Stupeň nebezpečí v angličtině (barva nebezpečí). Jde o nejvyšší hodnotu ze všech krajů daného státu.
start-timexs:dateTime      
documentation
Datum a čas počátku výstrahy resp. upozornění. V případě, že jsou všechny kraje (tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
start-dayxs:string      
documentation
Začátek platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že  jsou všechny kraje(tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
end-timexs:dateTime      
documentation
Datum a čas počátku výstrahy resp. upozornění. V případě, že jsou všechny kraje (tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
end-dayxs:string      
documentation
Konec platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že  jsou všechny kraje (tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.
annotation
documentation
"Rodičovský" element pro jednotlivé regiony v rámci konkrétního výstražného systému daného státu. Obsahuje text výstrahy resp. upozornění a regiony, ve kterých platí. Důležitý je atribut id, který označuje systém v rámci kterého byla daná zpráva vydaná. Př. "SIVS"., PPS, SVRS, ...

attribute country/@name
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Jméno státu

attribute country/@code
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Kód státu; důležité pro mezinárodní výměnu.

attribute country/@id
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Označuje systém v rámci kterého byla daná zpráva vydaná. Př. "SIVS"., HPPS, OOČO, ...

attribute country/@awareness-level-code
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
use required
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
documentation
3. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
2. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
1. stupeň nebezpečí.
enumeration 
documentation
Situace bez nebezpečných jevů.
enumeration -1 
documentation
Chybějící údaj.
annotation
documentation
Nejvyšší stupeň nebezpečí v číselném označení. Jde o nejvyšší hodnotu ze všech krajů daného státu.

attribute country/@awareness-level
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Stupeň nebezpečí v angličtině (barva nebezpečí). Jde o nejvyšší hodnotu ze všech krajů daného státu.

attribute country/@start-time
type xs:dateTime
properties
isRef 0
annotation
documentation
Datum a čas počátku výstrahy resp. upozornění. V případě, že jsou všechny kraje (tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.

attribute country/@start-day
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Začátek platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že  jsou všechny kraje(tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.

attribute country/@end-time
type xs:dateTime
properties
isRef 0
annotation
documentation
Datum a čas počátku výstrahy resp. upozornění. V případě, že jsou všechny kraje (tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.

attribute country/@end-day
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Konec platnosti: den v týdnu (čeština, 2.pád). V případě, že  jsou všechny kraje (tedy celý stát) bez nebezpečí je tento atribut vynechán.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy