Popis jednotlivých jevů dle Systému integrované výstražné služby,
možné škody při jejich působení a doporučení k eliminaci škod a následků

  1. Teplota
  2. Vítr
  3. Sněhové jevy
  4. Námrazové jevy
  5. Bouřkové jevy
  6. Dešťové srážky
  7. Povodňové jevy
  8. Požáry

Pro doplnění uvádíme čísla tísňových volání

150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
156 Městská policie ČR
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii. V ČR tuto linku obsluhuje Hasičský záchranný sbor ČR. Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze složek záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 156, 158).

Zpět