Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace
na území ČR je pravidelně publikován v týdenních, měsíčních a ročních zprávách.
Archiv týdenních zpráv
Archiv měsíčních zpráv
Archiv ročních zpráv


    
Meteorologické a půdní sucho      Hydrologické suchoMeteorologický vývoj (k 23. 2. 2020)
aktualizace 24. 1. 2020.

Za týden od 17. do 23. 2. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 14 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 160 procentům normálu pro toto období (Čechy 195 % N, Morava 97 % N).

 

Půdní sucho (k 24. 2. 2020)
aktualizace 24. 2. 2020.

4,7 % území České republiky je zasaženo půdním suchem.

 

Povrchové vody (k 23. 2. 2020)
aktualizace 24. 1. 2020.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne převážně setrvalé nebo slabě kolísaly, většinou s mírně klesající tendencí. Výraznější vzestupy zejména v horských oblastech na severu a jihu území byly způsobily vydatné srážky, silný vítr a tání sněhové pokrývky v samotném závěru týdne. V povodí Jizery, horního a středního Labe a Otavy došlo v neděli a v noci na pondělí k překročení 1., ojediněle i 2. SPA. V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly hladiny nejčastěji v rozmezí od 50 do 160 % Qm, ojediněle se vyskytovaly i vyšší. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu zlepšila.

 

Podzemní vody (k 23. 2. 2020)
aktualizace 25. 2. 2020

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení mírně zhoršil, avšak zůstal mírně podnormální. Ke zhoršení stavu došlo zejména v povodí Labe, horní Vltavy, Lužnice, dolní Berounky, Ploučnice, Odry, horní a dolní Moravy. Žádné povodí není hodnoceno jako silně až mimořádně nadnormální, ani jako mírně nadnormální. Povodí Odry a horní Moravy se zhoršila z mírně nadnormální a normální. Normální zůstala povodí horního Labe, Orlice, horní Sázavy, horní Ohře, Opavy, Olše a Ostravice, Svratky a Svitavy a střední Moravy. Z normální na mírně podnormální se zhoršila povodí dolní Berounky a dolní Moravy. V převážné většině povodí v Čechách, v povodí Osoblahy, Bečvy, Jihlavy a Dyje je stav podzemní vody hodnocen jako mírně až silně podnormální. Z mírně podnormální na silně podnormální se změnila povodí Labe od Doubravy po Jizeru, horní Vltavy, Lužnice a Ploučnice. Mimořádně podnormální zůstala pouze povodí Lužické Nisy a Smědé a oblast soutoku Dyje a Moravy. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v ČR v průměru převážně stagnovala, místy mírně klesala.

 

Výhled (do 1. 3. 2020)
aktualizace 25. 2. 2020.

Hladiny srážkami zasažených toků jsou na poklesu, zvýšené průtoky se promínají v dolních úsecích toků. Vzhledem k dalším očekávaným srážkám bude během úterý docházet k dalším vzestupům zejména menších horských a podhorských toků, které by neměly dosahovat předchozí intenzity. V dalších dnech budou hladiny toků slabě kolísat. U podzemních vod lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat mírný vzestup stavu hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se v nadcházejícím týdnu nebude příliš měnit.

   


Sucho a jeho definice