Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace
na území ČR je pravidelně publikován v týdenních, měsíčních a ročních zprávách.
Archiv týdenních zpráv
Archiv měsíčních zpráv
Archiv ročních zpráv


    
Meteorologické a půdní sucho      Hydrologické suchoMeteorologický vývoj (k 24. 5. 2020)
aktualizace 25. 5. 2020.

Za týden od 18. 5. do 24. 5. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 22 mm srážek (Čechy 20 mm, Morava 27 mm), což odpovídá 137 procentům normálu pro toto období (Čechy 127 % N, Morava 152 % N).

 

Půdní sucho (k 25. 5. 2020)
aktualizace 25. 5. 2020.

Díky dešťovým srážkám došlo na většině území ke zvýšení vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách se vlhkost půdy nezměnila.

 

Povrchové vody (k 24. 5. 2020)
aktualizace 25. 5. 2020.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne většinou setrvalé nebo slabě kolísaly. v závěru týdne došlo k mírným vzestupům v důsledku vydatnějších srážek. Celkově byly hladiny toků většinou nižší o -10 až +25 cm, ojediněle byly rozdíly i větší. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly hladiny nejčastěji v rozmezí od 30 do 75 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu mírně zlepšila.

 

Podzemní vody (k 24. 5. 2020)
aktualizace 26. 5. 2020

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a zůstal celkově silně podnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru převážně mírně klesala.

K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v povodí horní Ohře a Lužické Nisy a Smědé (z mírně na silně podnormální). Ke zlepšení nedošlo v žádném z povodí. V převážné většině povodí v Čechách a na Moravě je stav podzemní vody hodnocen jako silně až mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální zůstala povodí Orlice, horní Vltavy, Lužnice, Ploučnice, Osoblahy, Jihlavy a oblast soutoku Dyje a Moravy.

 

Výhled (do 31. 5. 2020)
aktualizace 26. 5. 2020.

Hladiny sledovaných toků budou nadále mírně kolísat v závislosti rozložení a intenzitě očekávaných srážek. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat setrvalý stav, místy mírný vzestup hladiny podzemní vody ve vrtech. Vlhkost půdy se v průběhu týdne nebude nijak zvlášť měnit.

   


Sucho a jeho definice