Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace
na území ČR je pravidelně publikován v týdenních, měsíčních a ročních zprávách.
Archiv týdenních zpráv
Archiv měsíčních zpráv
Archiv ročních zpráv


    
Meteorologické a půdní sucho      Hydrologické suchoMeteorologický vývoj (k 29. 11. 2020)
aktualizace 30. 11. 2020.

Za týden od 23. 11. do 29. 11. 2020 spadlo na celém území 2 mm srážek (Čechy 1 mm, Morava 3 mm), což odpovídá 19 procentum normálu pro toto období (Čechy 12 % N, Morava 31 % N).

 

Půdní sucho (k 30. 11. 2020)
aktualizace 30. 11. 2020.

S výjimkou severozápadních Čech na ostatním území nadále převládají vyšší vlhkosti půdy v orniční vrstvě, půdní sucho se nadále vyskytuje především v hlubších vrstvách půdy na severozápadě a západě Čech.

 

Povrchové vody (k 29. 11. 2020)
aktualizace 30. 11. 2020.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly, převážně s klesající tendencí. Celkově se změny oproti minulému týdnu pohybovaly většinou v rozmezí od -20 do + 5 cm. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky převážně v poměrně širokém rozmezí od 40 do 160 %, v povodí středního Labe, horní Vltavy, Sázavy a Dyje průtoky 1,5 až 3násobné.

Z hlediska hydrologického sucha je situace přibližně stejná, toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, je přibližně stejný počet jako v předchozím týdnu.

 

Podzemní vody (k 29. 11. 2020)
aktualizace 1. 12. 2020

tav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v povodí Orlice, Labe od Orlice po Doubravu (ze silně na mírně nadnormální), horní Vltavy (z mírně nadnormálního na normální), horní Sázavy (ze silně na mírně nadnormální), dolní Sázavy (z mírně nadnormálního na normální), Labe od Vltavy po Ohři (z normálního na mírně podnormální), Lužické Nisy a Smědé (z mírně nadnormálního na normální), Odry (ze silně na mírně nadnormální), Olše a Ostravice (z mírně nadnormálního na normální), horní Moravy, Svratky a Svitavy (z mimořádně na silně nadnormální), soutoku Dyje a Moravy (ze silně na mírně nadnormální). Ke zlepšení nedošlo na žádném povodí.

Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav. Na ostatním území převládá nadnormální stav, a na severní a střední Moravě dokonce stav silně nadnormální.

 

Výhled (do 6. 12. 2020)
aktualizace 30. 11. 2020.

Na tocích očekáváme setrvalé stavy nebo slabé kolísání hladin. Mírné kolísání hladin lze očekávát během víkendu, kdy dojde k oteplení a hladiny zejména menších toků v podhorských oblastech na severu ČR budou dotovány vodou z tajícího sněhu. U podzemních vod lze v následujícím týdnu v celkovém průměru očekávat mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se v průběhu týdne nebude téměř vůbec měnit.

   


Sucho a jeho definice