Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace
na území ČR je pravidelně publikován v týdenních, měsíčních a ročních zprávách.
Archiv týdenních zpráv
Archiv měsíčních zpráv
Archiv ročních zpráv


    
Meteorologické a půdní sucho      Hydrologické suchoMeteorologický vývoj (k 13. 9. 2020)
aktualizace 14. 9. 2020.

Za týden od 7. 9. do 13. 9. 2020 se srážky na území České republiky téměř nevyskytovaly. Na celém území spadlo 0,2 mm srážek (Čechy 0,2 mm, Morava 0,2 mm), což odpovídá 1 procentum normálu pro toto období (Čechy 1 % N, Morava 1 % N).

 

Půdní sucho (k 13. 9. 2020)
aktualizace 13. 9. 2020.

Půdní sucho se vyskytuje v orniční vrstvě na 12,8 % území, hlavně na severozápadě ČR, kde se půdní sucho vyskytuje i v hlubších vrstvách půdy.

 

Povrchové vody (k 13. 9. 2020)
aktualizace 14. 9. 2020.

Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně kolísaly, převážně s klesající tendencí. Celkově se změny oproti minulému týdnu pohybovaly většinou v rozmezí od -5 do -40 cm, v povodí Odry y aMoravy ojediněle i více. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky převážně v poměrně širokém rozmezí od 30 do 140 %, na tocích v povodí středního Labe, Lužnice, odry a Berounky se vodnosti vyšší, většinou 1,5 až 4násobné.

Z hlediska hydrologického sucha se situace vesměs slabě zhoršila, mírně přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, zejména v povodí Berounky a dolního Labe.

 

Podzemní vody (k 20. 9. 2020)
aktualizace 15. 9. 2020

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem téměř nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v povodí Labe od Orlice po Doubravu, horní Sázavy (ze silně nadnormální na mírně nadnormální) a horní Ohře (z normálního na mírně podnormální). Ke zlepšení stavu došlo v povodí Odry (ze silně na mimořádně nadnormální) a Bečvy (z mírně podnormálního na normální). Zatímco v západních, severních a středních Čechách převládá mírně podnormální stav, ve východních a jižních Čechách, a na většině území Moravy je stav převážně mírně nadnormální a na severu Moravy dokonce převládá silně nadnormální stav.

 

Výhled (do 20. 9. 2020)
aktualizace 15. 9. 2020.

Na tocích očekáváme velmi zvolné poklesy nebo setrvalé stavy hladin. Na začátku týdne bude mírně stoupat hladina dolní Vltavy a Labe pod soutokem v důsledku plánovaného zvýšení odtoku z VD Vrané. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech bude převážně stagnovat, místy mírně klesat. Půdní vlhkost se bude v průběhu týdne nadále převážně snižovat.

   


Sucho a jeho definice