Průtoky - aktuální stav (current streamflow)


V případě vodních toků je za sucho považována situace, kdy průtok poklesne pod kritickou mez, kterou je hodnota tzv. 355denního průtoku Q355 . Jedná se o průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen či překročen po 355 dní v roce. Za stav sucha jsou tedy označena přibližně 3 % nejméně vodných dní.

   

Průtoky – vyhodnocení vodnosti (streamflow long-term evaluation)

Podrobnější hodnocení průtoků s využitím charakteristik M-denní vody, měsíčních průměrů a křivky překročení.Zpět na úvodní stránku