Podzemní vody
(groundwater - measured data)
Aktuální úroveň hladiny mělkých a hlubokých vrtů. Za sucho je považována situace, kdy hladina poklesne pod 85% měsíční kvantil.

   

Mělké vrty – týdenní hodnocení
(shallow boreholes – weekly evaluation)

Hladiny v mělkých vrtech jsou zatříděny do tří kategorií sucha podle zařazení na týdenní křivku překročení. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak souhrnně pro definované oblasti povodí.

   

Vrty a prameny – měsíční hodnocení (boreholes and springs – monthly evaluation)

Hodnocení stavu mělkých a hlubokých vrtů a pramenů podle zařazení na měsíční křivku překročení.Zpět na úvodní stránku