Klimatické a půdní sucho

Archiv

Na úvod prezentace klimatického a půdního sucha jsou uvedeny dvě mapky, které vznikají kombinací podkladů hodnotících aspekty obou uvedených typů sucha a vyjadřují míru ohrožení suchem v půdě pod travním porostem. Vzhledem k výrazným rozdílům hodnot půdní vlhkosti v podpovrchové (orniční) vrstvě a ve vrstvách hlubších v období nástupu vydatnějších srážek nebo naopak jeho ukončení a nástupu období beze srážek, je míra ohrožení půdním suchem hodnocena ve dvou mapách – zvlášť pro půdní profily 0 až 40 cm a 0 až 100 cm. Oba přístupy k indikaci výskytu sucha v rozdílných půdních hloubkách jsou založeny na analýze měřených a modelově získaných údajů o vlhkosti půdy.

V zimním období je tvorba map míry ohrožení půdním suchem pozastavena.Zpět na úvodní stránku