Klimatické a půdní sucho

Archiv

Na úvod prezentace klimatického a půdního sucha jsou uvedeny dvě mapky, které vznikají kombinací podkladů hodnotících aspekty obou uvedených typů sucha a vyjadřují míru ohrožení suchem v půdě pod travním porostem. Vzhledem k výrazným rozdílům hodnot půdní vlhkosti v podpovrchové (orniční) vrstvě a ve vrstvách hlubších v období nástupu vydatnějších srážek nebo naopak jeho ukončení a nástupu období beze srážek, je míra ohrožení půdním suchem hodnocena ve dvou mapách – zvlášť pro půdní profily 0 až 40 cm a 0 až 100 cm. Oba přístupy k indikaci výskytu sucha v rozdílných půdních hloubkách jsou založeny na analýze měřených a modelově získaných údajů o vlhkosti půdy.

Míra ohrožení půdním suchem
Degree of soil drought threat

0 - bez ohrožení, 1 - malá, 2 - nízká, 3 - středně velká, 4 - vysoká, 5 - velmi vysoká
0 - no threat, 1 - very low, 2 - low, 3 - medium, 4 - high, 5 - very high


Míra ohrožení půdním suchem ve vrstvě 0 až 40 cm
Degree of soil drought threat in the layer 0 - 40 cm

 

Míra ohrožení půdním suchem ve vrstvě 0 až 100 cm
Degree of soil drought threat in the layer 0 - 100 cmKlimatické sucho

   

Půdní suchoZpět na úvodní stránku