Hydrologické sucho

Průtoky - aktuální stav (current streamflow)


V případě vodních toků je za sucho považována situace, kdy průtok poklesne pod kritickou mez, kterou je hodnota tzv. 355denního průtoku Q355 . Jedná se o průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen či překročen po 355 dní v roce. Za stav sucha jsou tedy označena přibližně 3 % nejméně vodných dní.

   

Průtoky – vyhodnocení vodnosti (streamflow long-term evaluation)

Podrobnější hodnocení průtoků s využitím charakteristik M-denní vody, měsíčních průměrů a křivky překročení.


Podzemní vody (groundwater - measured data)
Aktuální úroveň hladiny mělkých a hlubokých vrtů. Za sucho je považována situace, kdy hladina poklesne pod 85% měsíční kvantil.

   

Mělké vrty – týdenní hodnocení (shallow boreholes – weekly evaluation)

Hladiny v mělkých vrtech jsou zatříděny do tří kategorií sucha podle zařazení na týdenní křivku překročení. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak souhrnně pro definované oblasti povodí.

   

Vrty a prameny – měsíční hodnocení (boreholes and springs – monthly evaluation)

Hodnocení stavu mělkých a hlubokých vrtů a pramenů podle zařazení na měsíční křivku překročení.


Nasycení půdy (soil saturation as a factor of direct runoff generation)

Hodnocení nasycení půdy z hlediska rizika vzniku potenciálního rychlého odtoku z krajiny. Účelem hodnocení není identifikace stavu sucha v půdě, ale spíše vyhodnocení aktuálního zaplnění retenční kapacity půdy z pohledu jeho vlivu na odtokový proces při následujících srážkách.

Aplikace je provozována pouze v konvektivní sezóně (duben–říjen).

   

Množství vody ve sněhové pokrývce (snow water equivalent)Stav sucha pro množství sněhových zásob není definován. Tání sněhu je však v našich podmínkách hlavním zdrojem doplňování zásob vody v půdě a zásob podzemních vod. Při nedostatku sněhu nejsou tyto zásoby dostatečně doplněny a v závislosti na průběhu srážek v jarním a letním období může tento negativní efekt přetrvat v průběhu celé letní poloviny roku.

Hodnocení probíhá při výskytu sněhové pokrývky v období listopad–duben.Zpět na úvodní stránku