CHMU

Kalibrace meteorologických přístrojů

MKL zajišťuje kalibraci meteorologických měřících přístrojů a zařízení pro:

  • Profesionální meteorologické stanice (MS)

  • Letecké meteorologické (LMS)

  • Meteorologické observatoře (OBS)

  • Pracoviště poboček ČHMÚ

  • Ostatní zákazníci ČHMÚ, Ústav fyziky atmosféry, Armáda ČR

  • Zákazníci mimo ČHMÚ

Pro zabezpečení jednotnosti a přesnosti měřidel a měření zabezpečuje laboratoř pravidelnou kalibraci určených meteorologických přístrojů a zařízení. Při své činnosti plně spolupracuje s OPT, firmou Meteoservis v.o.s., Vodňany a vedoucími oddělení meteorologie a klimatologie na pobočkách ČHMÚ, kteří provádějí vlastní reinstalaci těchto přístrojů na měřících stanicích a nastavení měřících ústředen automatizovaných měřících systémů.

Kalibrace se provádí v pravidelných intervalech podle rozhodnutí metrologa ÚMK, nebo vždy když je podezření, že přístroj nevykazuje správné hodnoty, nebo po opravě. Po přijetí přístrojů na MKL se provede jejich kalibrace podle schválených a validovaných postupů.

Provádíme kalibraci měřidel v oborech:

  • Akreditované kalibrace - teplota, vlhkost, tlak a rychlost proudění vzduchu
  • Neakreditované kalibrace - srážky (odměrné válce a klopné srážkoměry)
(c) 2008 COPYRIGHT ČHMÚ, ALL RIGHTS RESERVED.