Události ČNV ONK a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci
s Radnicí MČ Praha 9 pořádá dne 18. 5. 2017 v rámci cyklu
"Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí"
seminář
SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE
VÝSTRAHY, RYCHLÁ REAKCE, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Seminář se koná pod záštitou ministra zemědělství, Mariana Jurečky


a pod záštitou ministra životního prostředí, Richarda Brabce.

Pozvánka            Přihláška