Události Českým národním výborem pro snižování následků katastrof a Českým spolkem pro péči o životní prostředí a ve spolupraci s Radnicí městské části Praha 9 byl 31. 3. 2016 v rámci cyklu "Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí" uspořádán seminář "SUCHO II". Aktuální téma přilákalo téměř sto účastníků z veřejné správy zejména z oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, soukromého sektoru i zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.
Informace o semináři naleznete zde.

Seminář se konal pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
ČNV ONK a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci
s Radnicí MČ Praha 9 byl uspořádán dne 1. 12. 2016 v rámci cyklu
"Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí"
seminář
RIZIKO KATASTROF A MOŽNOSTI JEHO SNIŽOVÁNÍ!

Seminář se konal s podporou ČPP.

__________________________________________________________________