Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  22.8.2019

  Tisková zpráva


  Půdní sucho se zmírňuje. Stav podzemních vod je stále podnormální.

  Týden od 12. do 18. srpna 2019 byl v průměru celé ČR teplotně slabě podprůměrný a srážkově průměrný. Nejvíce srážek spadlo na východní Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, kde byly srážky nadprůměrné. Naopak v severozápadních Čechách byly srážky podprůměrné a na ostatním území ČR se pohybovaly kolem dlouhodobého průměru. Přitom celoplošně nejvíce srážek spadlo v pondělí, v dalších dnech byly srážky slabé nebo lokální.

  Z pohledu hydrologického sucha se situace na území ČR, v porovnání s předchozím týdnem, pouze místy slabě zlepšila. Půdní sucho se i nadále nejvíce vyskytuje v Čechách a částečně na jihu a severu Moravy, a to zejména v nižších a středních polohách. Vlivem sucha je zasažena vegetace, z volně rostoucích dřevin jsou nejvíce postiženy jehličnany.


  Čtěte více.  15.8.2019

  Tisková zpráva


  Déšť zmírňuje půdní sucho, podzemní vody jsou stále v ohrožení.

  Druhý srpnový týden přinesl celoplošné dešťové srážky. Na konci července bylo zasaženo půdním suchem 75% území ČR, díky srážkám z uplynulého týdne došlo k významnému vylepšení a nasycení svrchní půdy vodou. V současné době je půdním suchem zasaženo 40% území. Tato vláha pomáhá především vegetaci. Hladiny podzemních vod hlásí i nadále silně podnormální či mimořádně podnormální stav. Na místech s intenzivní srážkovou činností došlo k lokálnímu vylepšení stavu řek. Stav hydrologického sucha aktuálně vykazuje přibližně třetina měrných profilů. Koryta některých řek (Berounka, Sázava) na mnoha místech zarůstají travinami, což významně ovlivňuje naměřené hodnoty – i to je jeden z důsledků působení dlouholetého stavu sucha na našem území.


  Čtěte více.  12.8.2019

  Tisková zpráva

  Observatoř Tušimice zahájila zkušební měření mikrovlnným radiometrem.


  Dne 6. srpna 2019 v dopoledních hodinách byl na Observatoři Tušimice spuštěn třítýdenní testovací provoz mikrovlnného radiometru MTP-5.


  Čtěte více.  8.8.2019

  Tisková zpráva


  Jak je na tom v porovnání současný červenec s tím loňským?

  Letošní červenec se dle průměrné měsíční teploty na území ČR řadí jako 10. nejteplejší v období od roku 1961, loňský červenec byl o 0,9 °C teplejší a řadil se jako 7. nejteplejší. Srážkově byl i letošní sedmý měsíc podnormální. To se projevilo zejména na řekách, jejich stav je obdobný, na některých místech i horší, jak v loňském roce. Kde se nám deficit projevuje významně, jsou hladiny podzemních vod. Oproti loňskému červenci se stav mírně zhoršil. Půdním suchem bylo vlivem vyšších teplot zasaženo v loňském červenci větší území ČR.


  Čtěte více.  1.8.2019

  Tisková zpráva


  Projevy sucha se i nadále prohlubují ve všech oblastech ČR

  Předchozí týden se vyznačoval vyššími teplotami vzduchu, které zintenzivnily především výpar z půdy a vodních toků. Půdní sucho se rozšířilo a aktuálně zasahuje tři čtvrtiny území České republiky. U vodních toků začíná ze strany vodoprávních úřadů docházet k postupné regulaci čerpání vody. Významnější déšť (z lokálních bouřek) se vyskytl zejména o víkendu, ale jeho projev byl pouze krátkodobý. U podzemních vod i nadále více než dvě třetiny objektů vykazují stav mimořádného sucha.


  Čtěte více.>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  14.8.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 7-2019

  K dispozici je 7. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Rejvízském rašeliništi a změně klimatu.


  1.8.2019

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2018
  2. Koncentrace suspendovaných částic PM10 a výška směšovací vrstvy v Moravskoslezském kraji během chladných sezón 2016/2017 a 2017/2018
  3. Změny teploty vzduchu a úhrnů srážek v období 1961–2016 v Krkonoších

  Více na casmz.chmi.cz


  26.7.2019

  Dovolujeme si Vám s velkou lítostí oznámit smutnou zprávu o odchodu našeho kolegy pana RNDr. Jiřího Hostýnka.

  Zemřel náhle ve středu 24. července 2019.

   

  Bude nám moc chybět.

   

  Kolektiv Českého hydrometeorologického ústavu

   

   


  17.7.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 6-2019

  K dispozici je 6. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o tom, že Není ozon jako ozon.


  17.7.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za červen 2019 naleznete zde.
   


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.